Gaswinning in Wapse

In 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend aan Vermilion voor het aanleggen van een gasboorlocatie aan Noordenveldweg in Wapse voor het doen van een proefboring. De gemeenteraad heeft in 2014 eveneens ingestemd met de aanleg  van de proefboorlocatie en met het mogelijke vervolg hierop: de omzetting van een proefboorlocatie naar een winlocatie. De proefboring was succesvol omdat er een winbare hoeveelheid gas is aangetroffen. Het verdere vergunningtraject voor deze locatie is behandeld door het Ministerie van Economische Zaken. Dit was op dat moment zo in de wet geregeld. In dit kader was ook een nieuwe leidingtracé (ondergrondse leiding) nodig welke aangelegd moest worden vanaf de locatie aan Noordenveldweg naar een al aanwezige winlocatie aan Westvierderparten (gem. Weststellingwerf). Deze vergunning is door de gemeente in 2015 verleend en het tracé is aangelegd. De omgevingsvergunning voor de definitieve winlocatie is in 2015 door het Ministerie verleend. Tegen die omgevingsvergunning is een juridische procedure gestart. Onlangs is door de Raad van State bepaald dat de omgevingsvergunning in werking kan treden. Dit betekent dat er momenteel de vergunde hoeveelheid gas gewonnen mag worden. Naast het vergunningtraject heeft Vermilion een winplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit is wettelijke verplicht. In het winplan wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het gas gewonnen wordt. Gemeente, provincie en Waterschap hebben een adviserende rol bij de besluitvorming rondom het winplan.  Landelijk is er nog geen regelgeving hoe om te gaan met opname van gebouwen en opstallen voordat het gas gewonnen gaat worden, de nulmeting. Dit is een doorlopend punt van aandacht zowel bij het Ministerie als bij het gaswinbedrijf. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de locatie in de gemeente Westerveld maar is landelijk een belangrijk item bij gaswinning.  

Informatiebijeenkomst 15 december 2016

In het kader van de winlocatie in Wapse heeft het ministerie van Economische Zaken in december 2016 in Wapse een inloopmarkt gehouden over de bovengenoemde gaswinning. Hierbij is door het Ministerie, TNO en Vermilion veel nuttige en overzichtelijke informatie laten zien in de vorm van posters. Op deze manier krijgt u hopelijk een overzichtelijker beeld van gaswinning in Nederland (en Wapse).

Bekijk de posters.

Landelijk loket Mijnbouwschade

Nabij mijnbouwactiviteiten ondervinden burgers en ondernemers soms fysieke schade aan gebouwen en grond door bodembeweging. Het is hierbij voor hen vaak lastig te bepalen wat de precieze oorzaak van deze schade is en bij wie hiervoor eventueel een schadeclaim ingediend kan worden. Voor Groningen fungeert het Centrum Veilig Wonen (CVW) als het loket voor vragen van deze burgers en ondernemers. In Limburg heeft de provincie het Infopunt mijnbouw ingericht. Maar ook in de rest van Nederland bevinden burgers en ondernemers zich soms in de situatie waarin schade door mijnbouw wordt vermoed. Daarom is per 1 januari 2017 het Landelijk Loket Mijnbouwschade opgericht. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan dit loket in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Als u vragen heeft over schade waarvan het mogelijk is dat die door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is, en waarvan niet direct duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan worden, is het mogelijk dit te melden bij  het landelijk loket mijnbouwschade. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website:

www.landelijkloketmijnbouwschade.nl.