Containers

Vrijwel alle huishoudens in Westerveld hebben 3 containers voor het huishoudelijk afval.

De 3 containers (de grijze, grijze met oranje klep en groene) horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Dus wanneer u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

Vragen en klachten

Vragen over de huisvuilcontainers (bijvoorbeeld bij het betrekken van een nieuwe woning of bij beschadiging) kunt u stellen aan de medewerkers van de gemeente. Voor het aanvragen van meer containers of het ruilen van een ernstig beschadigde container maakt u gebruik van het Aanvraagformulier afvalcontainer (PDF - 96,2 kB). Een extra container is niet kosteloos; lees meer hierover onder afvalstoffenheffing.

Voor vragen of klachten over het legen van de huisvuilcontainers kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van ROVA, www.rova.nl/contact.

Spelregels huisvuilcontainers

Voor het aanbieden van huisvuil in de drie containers en het plaatsen van de containers aan de straat, geldt een aantal spelregels:

  • Zet de container op de dag van de inzameling voor 07.00 uur aan de openbare weg.
  • Zet de container met de pijl naar de weg gericht.
  • Zet containers zoveel mogelijk in een rij naast elkaar, met 30 cm ruimte tussen de containers.
  • Zet de container op een vlakke ondergrond.
  • Zorg ervoor dat er geen obstakels rondom de container zijn zoals een boom (met laaghangende takken), een verkeersbord, hekje of lantaarnpaal.
  • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is.
  • De container mag maximaal 80 kg zijn (een te zware container wordt niet geleegd).
  • Zet geen dozen, zakken of ander afval naast uw container (dit wordt niet meegenomen).
  • Stamp het afval niet aan.
  • Haal de container zo snel mogelijk na het legen weer van de straat.

Kosten

Voor de inzameling van huisvuil betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing.