Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober 2017

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober 2017 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Het pand hoeft géén beschermd monument te zijn.

Aanvragen herbestemmingssubsidie Karakteristiek Erfgoed vanaf 1 oktober 2017

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

Herbestemmingssubsidie aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2017, meer informatie vind u op de onderstaande link:

Herbestemmingsubsidie Karakteristiek Erfgoed