Asbest

Als particulier mag u in sommige gevallen zelf asbest afvoeren. Het vrijkomende asbesthoudende materiaal moet u gescheiden inleveren bij de gemeente. Hiervoor gelden de volgende regels: 

  • Als u asbest wilt verwijderen, moet u dat eerst bij de gemeente melden. Dat kan via het Omgevingsloket (sloop-werkzaamheden)
  • Als uw melding via het omgevingsloket wordt geaccepteerd, krijgt u van de gemeente een toestemmingsbrief. 
  • U haalt speciaal asbestverpakkingsmateriaal op bij het afvalbrengstation. U laat bij het ophalen ook de toestemmingsbrief van de gemeente zien. Andere verpakkingen worden niet geaccepteerd.
  • U verpakt het asbest of op asbest gelijkend materiaal met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. U moet dit zelf op het afvalbrengstation in de afgesloten container doen.
  • U mag de asbest alleen vervoeren als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft.
  • Op het afvalbrengstation meldt u dat u asbest heeft en laat u uw legitimatie en de toestemmingsbrief van de gemeente zien.
  • Op het afvalbrengstation opent het personeel de container, waarna u de asbest of op asbest gelijkend materiaal erin kunt leggen.

Schakel een gecertificeerd bedrijf in wanneer u:

  • op het afvalbrengstation niet meer dan 35 m2 asbest kunt inleveren.
  • Als bedrijf asbest wilt inleveren. Bedrijven kunnen niet met hun asbest terecht op het afvalbrengstation.