Bedrijfsafval

Heeft u een bedrijf? Dan zorgt u zelf voor het afvoeren van afval. Dat kunt u regelen via een particulier afvalinzamelbedrijf.

Let hierbij het scheiden van afval, verantwoord verpakken en vervoer van afval. De gemeente of ROVA halen geen bedrijfsafval op. Ook kunt u het niet wegbrengen naar het afvalbrengstation.