Luiers

Luiers worden in de gemeente Westerveld niet apart ingezameld. Deze kunnen bij het restafval.

Mogelijk komt er in de toekomst wel een gescheiden inzameling van luiers. Op dit moment is daar (landelijk) onvoldoende verwerkingscapaciteit voor.