Afvalstoffenheffing 2024

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Om het beter scheiden van afval te stimuleren, voert Westerveld vanaf 1 januari 2024 diftar in. Diftar is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een vast tarief voor o.a. het ophalen en verwerken van afvalstoffen zoals pmd en gft en een variabel tarief voor het ophalen en verwerken van restafval. Ook als u geen huisvuil voor inzameling aanbiedt, dan moet u toch de heffing betalen over het vaste deel.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Kosten

De volgende tarieven afvalstoffenheffing gelden in 2024:

Vast deel (voor o.a. het ophalen en verwerken van afvalstoffen zoals pmd, gft, glas etc.) Tarief
Eéénpersoonshuishouden € 180,-
Meerpersoonshuishouden € 246,-
Recreatiewoning (niet-permanent bewoond) € 200,-

 

Variabel deel (voor het restafval) Tarief
Per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt € 10,60
Per keer dat u de ondergrondse container gebruikt om restafval weg te gooien €   1,80

 

Extra container Tarief
Eerste extra oranje container                                                                    €     0,-
Tweede extra oranje container €   25,-
Eerste extra groene container €     0,-
Tweede extra groene container €   25,-
Aanvraag

Heeft u vragen over:

  • (extra) containers aanvragen;
  • beschadigde container;
  • vermiste container;
  • leging container.

dan kunt u contact opnemen met ROVA via het contactformulier, via het e-mailadres klantenservice@rova.nl of bel naar de klantenservice van ROVA op telefoonnummer: (038) 427 37 77. Meer informatie kunt u lezen bij het onderwerp containers.

Voor overige vragen over diftar kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl. Meer informatie over diftar is ook terug te vinden onder afvalscheiden.

Meer informatie