Ik heb het pand sinds kort in eigendom en ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat kan ik doen?

Elk jaar zendt de gemeente iedere eigenaar van een woning of een niet-woning en aan iedere gebruiker van een niet-woning een waardebeschikking. Deze betreft de vastgestelde waarde van het betreffende belastingjaar.

Bent u pas na die datum eigenaar of gebruiker geworden? Dan kunt u verzoeken om toezending van een waardebeschikking. Vervolgens staat de reguliere weg voor deze nieuwe eigenaar/gebruiker open, namelijk het opvragen van het taxatieverslag en het traject van bezwaar en beroep.