Kan ik een kopie krijgen van de WOZ-beschikking van het object van de buurman?

Nee, dit is niet mogelijk. De WOZ-beschikking wordt toegezonden aan de eigenaar en de gebruiker van een onroerende zaak. Wel is het vanaf 1 oktober 2016 mogelijk om de WOZ-waarde van iedere woning te raadplegen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het onderwerp Openbaarheid WOZ-waarde.

Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen, omdat u (mede) eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak en daardoor geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn van een WOZ-object, dan wijst de gemeente 1 belastingplichtige aan. Hiervoor hanteren wij onze gemeentelijke beleidsregels.

In deze beleidsregels staat vermeld op grond waarvan wij de keuze maken aan wie de WOZ-beschikking en dus ook de OZB-aanslag wordt opgelegd. Dit omdat, de aanslag/beschikking maar naar één belastingplichtige wordt toegezonden. In onderlinge verrekeningen tussen de meerdere eigenaren of gebruikers van een WOZ-object is de gemeente dan ook geen partij.