Kan ik een kopie krijgen van het taxatieverslag van de buurman?

Nee, dit niet mogelijk.

In de Wet WOZ staat duidelijk vermeld dat er uitsluitend aan degene te wiens aanzien een beschikking is genomen, op verzoek een afschrift wordt verstrekt van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde. Hierdoor is het niet mogelijk een taxatieverslag te verkrijgen van bijvoorbeeld de buurman.