Voor welke periode is de nieuwe WOZ-waarde geldig?

De WOZ-waarde wordt voor één kalenderjaar vastgesteld. Deze periode loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wijzigingen aan de onroerende zaak die zich in de loop van dit kalenderjaar voordoen, hebben geen gevolgen voor de vastgestelde waarde en zullen pas in het daarop volgende belastingjaar in de waardering worden betrokken.