Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen.

De gemeente gebruikt de waarde voor de berekening van de OZB en rioolheffing. De Belastingdienst gebruikt de waarde voor de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. 

De omslag gebouwd van het Waterschap wordt geheven bij iedereen die in het gebied van het waterschap een huis of bedrijfspand bezit. Als basis van de heffing geldt de WOZ-waarde van een huis of bedrijfspand. De omslag ongebouwd wordt geheven bij iedereen die een stuk grond in het gebied van een waterschap bezit.