Wat betekent de afkorting WOZ en wat is de Wet WOZ?

WOZ betekent 'waardering onroerende zaken' en komt van de Wet WOZ.

Deze wet bepaalt dat voor een aantal belastingen één en dezelfde waarde van onroerende zaken wordt gebruikt. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen en de waterschapsomslag gebouwd. Dit laatste heffen de waterschappen. De gemeente is de instantie die de onroerende zaken taxeert voor de Wet WOZ.

Regels voor de waardebepaling

De Wet WOZ geeft regels voor de waardebepaling van onroerende zaken. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat continu vastgoedgegevens moeten worden geregistreerd. Te denken valt hierbij aan informatie over bijvoorbeeld het bouw- of renovatiejaar, m2 grond, m2 gebruiksoppervlakte, indelingsgegevens en vraag- en verkoopprijsgegevens.

De Wet WOZ schrijft verder voor dat alle onroerende zaken (WOZ-objecten) ieder jaar moeten worden gewaardeerd naar de waarde op een bepaald tijdstip, de zogenaamde waardepeildatum. Aan de hand van de in het kader van de Wet WOZ vastgestelde waarde berekent de gemeente de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen en het waterschap de waterschapsomslag. Bezitters van een eigen huis hebben met de vastgestelde waarde ook te maken bij de berekening van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en eventueel de vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid.