Wat betekent waardepeildatum 1 januari 2023?

De waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld alsof de taxatie één jaar eerder plaats vond.

Eén van de redenen voor invoering van de Wet WOZ was om de belastingheffing van onroerende zaken efficiënter en eenvoudiger te maken. Een middel om dit te bereiken was onder andere de invoering van een landelijk uniforme waardepeildatum. De waarde van de onroerende zaak wordt hierbij vastgesteld alsof de taxatie één jaar eerder (op 1 januari) dan het begin van het geldende tijdvak plaats vond.

Dit tijdvak is het belastingjaar geldend van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar waarop de beschikking / aanslag betrekking heeft. Dit betekent dat voor het belastingjaar 2024, de waardepeildatum van 1 januari 2023 wordt gehanteerd.