Wat is de Waarderingskamer?

De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat als taak heeft de uniformiteit van de taxaties te waarborgen. Dit betekent dat de gemeenten aan de Waarderingskamer moeten rapporteren in de vorm van kwaliteitsanalyses en voortgangsrapportages.

Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u op www.waarderingskamer.nl.

Op de website van de Waarderingskamer kunt u veel informatie vinden over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Ook kunt u daar zien wat het oordeel is van de Waarderingskamer over de kwaliteit van de werkzaamheden van de gemeente Westerveld in het kader van de Wet WOZ.