Wordt er rekening gehouden met een daling na de waardepeildatum?

We bepalen de waarde van uw onroerende zaak op 1 januari voor het jaar waarin we de belasting heffen. Voor het belastingjaar 2021 geldt dus de waarde die uw onroerende zaak op 1 januari 2020 had.

Als de waarde van uw onroerende zaak rond 1 januari stijgt of daalt, nemen we dat mee in de waarde. Als de waarde van uw onroerende zaak later in het jaar stijgt of daalt, blijft de waarde voor het berekenen van de belasting hetzelfde. Rond 1 januari van het volgende jaar, stellen we dan opnieuw de waarde van uw onroerende zaak vast.