Hoe is de WOZ- waarde berekend?

De ontvanger van een waardebeschikking kan een taxatieverslag opvragen. Hierin staat hoe de waarde van het object (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) berekend is. In dit taxatieverslag staan de gegevens van het object én staat informatie over de markt. Met de markt wordt bedoeld: wat zijn verkoopprijzen van vergelijkbare objecten. Het object zelf én de marktgegevens vormen samen de basis voor de taxatie (de waardebepaling).

Het taxatieverslag van de gemeente voldoet aan de eisen van de ‘Uitvoeringsregeling Instructie Waardebepaling Wet WOZ’. De eisen staan beschreven in artikel 6 van dit document. Het taxatieverslag van de gemeente is niet te vergelijken met een uitgebreid taxatierapport van bijvoorbeeld een makelaar.