Ik ben slechts gebruiker van het pand. De vastgestelde waarde geldt ook voor de waterschapsomslag gebouwd. Krijg ik nu ook een dergelijke aanslag?

Nee, u krijgt niet een dergelijke aanslag. De WOZ-beschikking wordt toegezonden naar de gebruiker van niet-woningen en eigenaar van onroerende zaken.

De eigenaren kunnen geconfronteerd worden met de eigenarenbelasting van de OZB, de waterschapsomslag gebouwd en de inkomstenbelasting.

Beperkt zakelijk gerechtigden, zoals vruchtgebruikers, erfpachters, et cetera worden eveneens als eigenaar aangemerkt.