Wat doet de gemeente met de inkomsten uit de OZB?

De gemeente gebruikt het geld om de gemeentelijke voorzieningen in stand te houden of te verbeteren.