Wie bepaalt het tarief voor de OZB? Het tarief verschilt nogal per gemeente.

Het tarief wordt vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld en kan dus verschillen in vergelijking met andere gemeenten.

Het uitgangspunt voor de vaststelling van het tarief is een door de jaren heen ongeveer gelijkblijvende totaalopbrengst.

Tegen de hoogte van het door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld vastgestelde tarief kunt u geen bezwaar aantekenen.