Aan wie moet ik mijn bezwaar richten?

Een bezwaarschrift moet worden gestuurd aan de heffingsambtenaar van de gemeente Westerveld. De heffingsambtenaar is namelijk ook degene aan wie de vaststelling van de WOZ-waarde is opgedragen.

Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een machtiging (voorzien van handtekeningen) worden meegezonden.

Het is verstandig om, voordat u bezwaar maakt, contact op te nemen met de gemeente Westerveld. Misschien kunnen zaken nog nader worden uitgelegd en is het maken van bezwaar niet nodig.