Door mijn verhuizing heb ik de beschikking pas nu ontvangen. Echter, de bezwaartermijn is voorbij. Wat nu?

Bij een verkeerde adressering (welke verwijtbaar bij de gemeente ligt) die tot gevolg heeft dat de beschikking de belanghebbende niet, of te laat heeft bereikt, gaat de bezwaartermijn eerst in als de beschikking hem wel heeft bereikt.

Dit geldt enkel wanneer de belanghebbende hierin niet verwijtbaar is geweest.