Ik ben op vakantie geweest. Nu lees ik dat ik binnen zes weken bezwaar moet maken. Ben ik nu te laat?

Het bezwaarschrift dient ter post te zijn bezorgd binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Overschrijding van de termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid.

Wanneer sprake is van aantoonbare zeer bijzondere omstandigheden, de zogenaamde verschoonbare termijn, kan hier van worden afgeweken.