Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Moet ik de aanslagen OZB en riool- en waterzorgheffing nu toch al betalen?

Ja, u moet betalen. De hoofdregel is dat er een afzonderlijk schriftelijk verzoek om uitstel van betaling moet worden ingediend.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent dus niet dat u kunt wachten met het betalen van de belastingaanslag.