Ik moet binnen zes weken bezwaar maken. Wanneer begint deze termijn te lopen?

De termijn loopt vanaf de eerste dag na dagtekening van de waardebeschikking. Een uitzondering geldt voor de beschikking die pas wordt ontvangen na de dagtekening. Dit kan blijken uit het poststempel.

In zo'n situatie geldt de ontvangstdatum als begin van de termijn.