Ik ben vorige week verhuisd, dus geen eigenaar/gebruiker meer. Kan ik de beschikking verscheuren?

Omdat de belastingaanslag OZB, verschuldigd voor het gehele jaar, wordt gebaseerd op de WOZ-beschikking. Daarom is het raadzaam om de beschikking niet te verscheuren.

Ook voor de inkomsten- en vermogensbelasting is de WOZ-beschikking van belang. Bij de aangifte IB voor 2024 zal tijdsevenredig het eigenwoningforfait op basis van de in de beschikking 2024 vermelde waarde moeten worden berekend.