Ik heb de onroerende zaak eind vorig jaar verkocht en toch krijg ik nog een beschikking. Is dit wel correct?

Uitgangspunt is de inschrijving in het kadaster. Heeft deze heeft plaatsgevonden op bijvoorbeeld 1 januari van het betreffende belastingjaar, dan is de beschikking terecht verzonden. De aanslag OZB is zelfs voor het gehele jaar verschuldigd, aangezien dit een tijdstipbelasting is en de situatie op 1 januari leidend is.

Wel wordt als regel bij verkoop van een onroerende zaak de zakelijke lasten daarvan tussen partijen bij de notaris verrekend. Of deze zakelijke lasten zijn verrekend blijkt uit de afrekening van de notaris. Zo niet, dan kunt u dit op het notariskantoor navragen. De gemeente is hierin echter geen partij.