Hoe is de waarde bepaald en vastgesteld?

De gemeente bepaalt de zogenaamde 'waarde in het economische verkeer'. Deze waarde wordt bepaald door een taxatie. Bij het taxeren wordt vastgesteld wat de vrije verkoopwaarde van uw onroerende zaak is, beoordeeld naar de marktsituatie op de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt altijd één jaar voor het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum dus 1 januari 2023.

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan wat de onroerende zaak zou opbrengen wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Met, huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

Om de waarde nauwkeurig te kunnen bepalen, worden van alle objecten de bouwkundige kenmerken bijgehouden. Verder worden alle transactiecijfers verzameld en geanalyseerd om, een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de prijsontwikkeling op de vastgoedmarkt rond de betreffende waardepeildatum. Aan de hand van deze transactiecijfers wordt de waarde bepaald. Deze waarde wordt na controle vastgesteld op de WOZ-beschikking.

Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn wordt een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit de waarde van de grond, vermeerderd met de waarde van de opstallen.