Wat is een waardebeschikking en hoe vaak krijg ik deze?

In de waardebeschikking vindt u de waarde van een onroerende zaak, zoals de gemeente die heeft vastgesteld. U krijgt het één keer per jaar.

Een WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente waarmee de waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld en waartegen binnen zes weken na dagtekening bezwaar mogelijk is. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden en grond.

De WOZ-waarde

De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. De gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast: de zogenoemde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt door de gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting en door de waterschappen bij de waterschapsomslag gebouwd.

De Wet WOZ regelt dat de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Jaarlijks ontvangt u in de maand februari van de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking. De beschikking is samengevoegd met de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze beschikking krijgt u maar één keer en moet u dus goed bewaren.