Stempas

Uiterlijk donderdag 23 mei krijgt u uw stempas. Geen stempas gekregen? Dan kunt u vanaf vrijdag 24 mei een vervangende stempas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

  • Digitaal: u kunt uiterlijk tot en met maandag 3 juni een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen via dit formulier. Deze informatie volgt halverwege de maand april.
  • Mondeling: dit kan tot uiterlijk woensdag 5 juni, 12.00 uur persoonlijk met een (kopie van) uw identiteitsbewijs op het stadhuis.

Let op: mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Stemmen doet u met de vervangende stempas. Uw oude stempas kunt u weggooien.

Kiezerspas

Met uw stempas kunt u stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Dit kan op 2 manieren:

1. Schriftelijk
U kunt schriftelijk (modelK6) een verzoek doen voor een Kiezerspas. Uw schriftelijke verzoek (PDF) met kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 binnen zijn bij Burgerzaken, Postbus 50 7970 AB Havelte, of zijn ingeleverd bij de balie in het gemeentehuis.

2. Persoonlijk

U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de balie in het gemeentehuis, uiterlijk woensdag 5 juni 2024 voor 12.00 uur. U kunt terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
Wanneer u een kiezerspas heeft kunt u niet meer stemmen met de oude stempas. Met een kiezerspas kunt u ook de stem in de eigen gemeente uitbrengen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Geef dan uiterlijk dinsdag 23 april uw verhuizing door. Uw stempas wordt namelijk verstuurd naar het adres waarop u op dinsdag 23 april staat ingeschreven. Een verhuizing geeft u online door via deze pagina.

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de stempas op uw vorige adres ophaalt of doorgestuurd krijgt. 

Deze informatie volgt halverwege de maand april. Hierboven staat beschreven hoe u een nieuwe stempas aanvraagt.

Gaat u naar een andere gemeente verhuizen of bent u al verhuisd? Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waarin u op 23 april staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze informatie volgt halverwege de maand april.