Kwetsbaarheid melden

De gemeente Westerveld vindt de beveiliging van haar systemen heel belangrijk. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Ontdekt u een zwakke plek in één van onze systemen? Wij horen dit graag van u. Dan kunnen wij snel gepaste maatregelen nemen. Deze manier van samenwerken heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Dat de gemeente Westerveld een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)-beleid heeft, is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid en actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren zelf ons bedrijfsnetwerk. Als u een kwetsbaarheid in een van onze systemen onderzoekt, houd u dan rekening met de proportionaliteit van de aanval.

Door het maken van een melding verklaart u zich akkoord met onderstaande afspraken over de Coordinated Vulnerability Disclosure. De gemeente Westerveld handelt uw melding volgens onderstaande afspraken af.