Het Omgevingsloket

Plannen om te (ver)bouwen? Dan hebt u misschien een vergunning nodig, of moet u daar melding van doen. Dat doet u in het nieuwe Omgevingsloket.

Heeft u als inwoner of als ondernemer plannen om te (ver)bouwen? Dan hebt u misschien een vergunning nodig, of moet u daar melding van doen. Dat doet u in het nieuwe online Omgevingsloket

  • Checken of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project;
  • Een vergunningaanvraag starten of een melding indienen;
  • Op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden;
  • Checken welke regels voor u gelden. Ook kunt u kijken welke functie een gebied of een pand heeft en welke mogelijkheden er zijn om te bouwen of te verbouwen. Dat heet "Regels op de kaart". 
  • In Mijn Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u hebt gedaan.
  • Lees de tips hoe u een idee voor een project kunt verkennen en de mogelijkheden kunt bespreken voor u het verder uitwerkt.

Animatie over het omgevingsloket