Omgevingsplan-Bestemmingsplan inzien

Wilt u weten welke activiteiten in een gebied, op een perceel of in een pand zijn toegestaan? Dan kunt u het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) raadplegen. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 hebben gemeenten een omgevingsplan. Dat bestaat uit twee delen, een tijdelijk en nieuw deel: 

Tijdelijk deel 

Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat uit:

  • (ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen
  • rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat)
Nieuwe deel 

Het nieuwe deel van het omgevingsplan is eerst nog leeg, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van het overgangsrecht. De regels in het nieuwe deel komen deels tot stand door bestaande regels (bestemmingsplanregels, bruidsschat) uit het tijdelijk deel om te zetten naar het nieuwe deel. De gemeente werkt de komende jaren aan het vullen van het omgevingsplan en neemt in het nieuwe deel ook nieuwe regels op voor ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. Dat zijn regels voor bouwen, gebruik, aanleg, milieu, gezondheid, water, bodem etc. Het wijzigen/vaststellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan kan ook thematisch gebeuren. Het vaststellen van het omgevingsplan doet de gemeenteraad. De omgeving wordt actief betrokken bij deze procedure. Deze overgangsfase duurt tot 2032. Het omgevingsplan is nieuw en omvat veel meer dan het bestemmingsplan. Dit betekent dat gemeenten een lange periode krijgen een omgevingsplan te hebben. 

Inzien Omgevingsplan - vanaf 2024

Het omgevingsplan, tijdelijke deel (bestemmingsplannen) en nieuwe deel kunt u online bekijken via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl) . Uitleg over regels op de kaart vindt u via Regels op de kaart in het Omgevingsloket | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Bekijk de ter inzage leggingen

Wilt u een oud plan inzien dat nog niet digtaal is, maak dan een afspraak met de gemeente via 14 0521. 

Inzien bestemmingsplan - tot 2024

Voor 1 januari 2024 is nog een aantal bestemmingsplan in procedure gebracht. De stappen in de bestemmingsplanprocedure(s) blijven hier nog zichtbaar. De volgende bestemmingsplan liggen (op afspraak) ter inzage en zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://omgevingswet.overheid.nl/home. Op deze site worden ter informatie ook uitgebreide omgevingsvergunningen gepubliceerd. Dit zijn vergunning waarbij afgeweken is van het bestemmingsplan.