Ondersteuning gemeente bij initiatieven dorpen

Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief in uw dorp, helpt de gemeente een handje met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

Heeft u ook zo’n spannend, leuk, mooi, vernieuwend of zorgzaam initiatief en wilt u subsidie aanvragen? Houd er rekening mee dat het initiatief gedragen wordt door de inwoners van Westerveld. Daarnaast wordt er getoetst op relevantie, innovatie, het maatschappelijk effect en moet het idee een meerwaarde hebben voor de inwoners. Verder gaat het om een eenmalige subsidie en is medefinanciering nodig om het (lange termijn) resultaat te kunnen bereiken.

Er zijn verschillende soorten initiatieven waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

ID-tafel voor kleine initiatieven

Initiatieven voor of uit Westerveld kunnen zich tot de ID-tafel wenden voor ondersteuning. Inwoners, verenigingen, stichtingen en werkgroepen met een idee of initiatief op het gebied van o.a. gezondheid, sport, cultuur en leefbaarheid kunnen hier terecht voor o.a. kennis, advies, netwerken, budget en/of andere middelen. 

ID-tafel

Subsidie voor evenementen

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. De sluitingsdata van de subsidierondes zijn 1 januari, 1 april en 1 september. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de aanvraag. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voor evenementen geldt de uitvoeringsregel evenementen.

Subsidie voor blijvende initiatieven

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. De sluitingsdata van de subsidierondes zijn 1 januari, 1 april en 1 september. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de aanvraag. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voor initiatieven die blijvend zijn geldt de uitvoeringsregel initiatieven.