Verwarmen van uw huis of pand

Wilt u de mogelijkheden ontdekken om uw woning of gebouw anders te verwarmen, individueel of als collectief?

Zo’n 70% van onze energiebehoefte (los van de energie voor vervoer) betreft het gebruik van aardgas voor de productie van warmte. De verbranding van aardgas schaadt het milieu en heeft ook andere negatieve effecten. Dat kan slimmer. We staan als gehele gemeenschap daarom samen voor de grote uitdaging: de gemeente aardgasvrij maken voor 2050. Dat noemen we de warmtetransitie. Bekijk dan de speciale interactieve versie Transitievisie Warmte.en ontdek wat u kunt doen!

Duurzaam doen we samen -  inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties! 

In Westerveld staan ongeveer 8600 woningen en 1200 gebouwen. Om te helpen om deze woningen en gebouwen aardgasvrij te maken – door ze te voorzien van andere energiebronnen - , heeft de gemeente een beleidsplan opgesteld voor de komende dertig jaar. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Hierin staan de hoofdpunten waarmee wij aan de slag gaan. Concrete plannen worden de komende tijd opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Lees het volledige document over de Transitievisie Warmte. 

Om zonder het gebruik van aardgas te wonen en werken kunt u zelf aan de slag gaan (Spoor 1) of samen met straat- of dorpsgenoten de handen inéén slaan (Spoor 2).

Zelf aan de slag

Een logische eerste stap om uw woning aardgasvrij te maken, is te kijken naar maatregelen waardoor u minder warmte nodig heeft en uw energierekening snel omlaag gaat. U kunt hierbij denken aan dak- en vloerisolatie en HR++(+) glas. Of de spouwmuur van de woning kan mogelijk (extra) worden geïsoleerd (na-isolatie). Ook kan het lonen om de radiatoren te vervangen.

Door het isoleren van uw huis blijft de warmte binnen en hoeft u minder te stoken. Doordat uw woning warmer is in de winter en kouder is in de zomer, hoeft u zowel de verwarming als de airconditioning minder te gebruiken. De terugverdientijd van de investering in isolatie is afhankelijk van het type isolatie en het soort woning, maar in veel gevallen is de investering binnen enkele jaren terugverdiend. Daarnaast is het vaak mogelijk om subsidie of lage-rente-lening aan te vragen voor uw isolatiemaatregelen. Een goed geïsoleerd huis is onderhoudsvriendelijker. Doordat het binnenklimaat wordt gereguleerd, hoef je minder te stoken of te ventileren, waardoor de kans op schimmelvorming en andere vochtproblemen afneemt. Dit is ook beter voor uw gezondheid.

Als een woning al goed is geïsoleerd, kan een (hybride) warmtepomp of een all-electric oplossing worden overwogen. Hulp bij verduurzamen. We doen het samen!

Samen met straat- of dorpsgenoten de handen inéén slaan

Er zullen verschillende groepen zijn die samen willen optrekken in de warmtetransitie. Als gemeente willen wij een goede partner zijn voor collectieve initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan, zoals een dorps- of buurtgerichte aanpak. Zo kunt u denken aan gezamenlijke inkoopacties (op basis van een buurt, doelgroep of woningtype), ontwikkeling van een lokale energievisie of eventueel een warmte-uitvoeringsplan.