Kom uit je schuld

Gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat mensen hun eigen leven kunnen opbouwen zonder armoede of schulden en haakte daarom in 2029 aan bij de landelijke campagne 'Kom uit je schuld'. De landelijke campagne is inmiddels gestopt, maar als gemeente staan we nog steeds achter de boodschap.

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand. Het kan het begin van financiële problemen zijn. Iedereen - jong, oud, rijk, arm - kan in de financiële problemen komen. Toenmalig wethouder De Haas: “In de gemeente Westerveld moet iedereen mee kunnen doen. Er zijn daarom extra financiële middelen ingezet om de leefsituatie van onze kwetsbare inwoners te verbeteren. Maar misschien nog wel belangrijker, is dat schulden bespreekbaar worden. Schaamte speelt vaak een rol in het bespreekbaar maken van schulden. Aarzel niet en praat er over. Bijvoorbeeld met iemand die in een vergelijkbare situatie zit of heeft gezeten, zoals de ervaringsdeskundige bij de gemeente Westerveld. Door die eerste stap te zetten kom je dichterbij een oplossing.”

Gemeente Westerveld kan u hulp bieden. Kijk voor meer informatie op de pagina over Geldpunt Westerveld.

Campagne ‘Kom uit je schuld’

In de landelijke campagne wordt gebruik gemaakt van helden met schulden die over hun schuldproblemen praten. Door erover te praten kwamen ze in contact met de juiste instanties en waren in staat om weer op eigen benen te staan. Op de website www.komuitjeschuld.nl staan de verhalen van de helden uit de campagne en tips voor mensen met geldproblemen of mensen die hulp willen bieden.

Het boegbeeld voor de gemeente Westerveld is Karin van Iterson. Karin werkt hier als ervaringsdeskundige armoede en schulden. Karin heeft zelf het WSNP (Wettelijke Sanering Natuurlijke Personen) doorlopen, in de volksmond ook wel het schuldsaneringstraject genoemd. Vanuit haar eigen ervaring kan ze zich goed inleven in mensen die te maken hebben met armoede en schulden.

Lees het hele verhaal van Karin.

Ervaringsdeskunige armoede en schulden: Karin van Iterson
Ervaringsdeskunige armoede en schulden: Karin van Iterson