Interview met Greet Oosterveld van de Voedselbank in Westerveld

Gemeente Westerveld werkt samen met verschillende organisaties om armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Deze organisaties vormen samen het kernteam armoedepreventie. Het kernteam zet zich er voor in om iedereen wijs om te laten gaan met geld. In elke uitgave van de nieuwsbrief Werk & Inkomen stellen we één van de leden van het kernteam aan u voor. Dit keer: Greet Oosterveld, vrijwilliger bij de Voedselbank in Westerveld.

Vrijwilligerswerk ligt Greet goed. Ze is al ruim vijftig jaar actief als vrijwilliger. Vanaf 2009 zet Greet zich in voor de Voedselbank in Westerveld. “Een aantal mensen van de diaconie van de kerk waren er destijds mee bezig. Er werden mensen gezocht en ik ben er toen voor gevraagd. Ik ben van binnenuit gemotiveerd om dit te toen. Samen met anderen, iets doen voor een ander, dat is toch prachtig? Ik vind het erg fijn om me hier voor in te zetten en ik vind er veel bevrediging in.

Ik zet me graag in voor de Voedselbank omdat we te maken hebben met een doelgroep die het heel zwaar heeft. Vanuit de maatschappij is hier eigenlijk te weinig aandacht voor. Ik spreek veel en vaak mensen die niet in de gaten hebben dat er ook in Nederland mensen zijn die financiële hulp nodig hebben. Dit kan te maken hebben met regels waar mensen tegenaan lopen. Er zijn vaak te moeilijke oplossingen voor de problemen waar mensen buiten hun eigen schuld om in terecht komen.”

Uitgifte voedselpakketten

“De uitgifte van de pakketten is één keer in de twee weken.” Vertelt Greet. “De bijdrage van de voedselbank moet men zien als noodhulp. We proberen twee of drie warme maaltijden in de pakketten te doen. Wat er aan producten bij zit verschilt per keer. Op de dag van uitgifte komt rond 14.00 uur de vrachtwagen vanuit het distributiecentrum in Meppel. Vanuit daar wordt de bijdrage van de landelijke voedselbank verdeeld over de regio. Als er niet voldoende bij zit, dan vullen we dat aan vanuit onze eigen voorraad. Onze eigen voorraad bouwen we op door onder andere onze jaarlijkse inzamelactie bij de Westerveldse supermarkten. Afgelopen jaar was het wel heel spannend of deze actie door kon gaan, in verband met de huidige maatregelen rondom corona. Uiteindelijk hebben we dat opgelost door buiten in te zamelen. Dat was wel koud in december, maar we zijn erg blij dat het op deze manier kon. Bovendien was de opbrengst boven verwachting hoog. Dit hadden we echt nodig omdat onze eigen voorraad bijna op was. Naast deze actie zamelen ook de kerken in Westerveld goederen voor ons in, of we krijgen groenten die mensen over hebben uit bijvoorbeeld hun groentetuin. Daarnaast ontvangen we ook (financiële) giften, kerstpakketten of soms via nabestaanden een voorraad van een overleden naaste.

Op de dag van uitgifte worden tussen 14.00 en 16.00 uur de kratten gevuld met goederen. Deze worden verdeeld per persoon of gezin. Tussen 16.30 en 17.30 uur worden de pakketten dan opgehaald, in een tijdsblok van vijftien minuten. Je ziet ook dat mensen elkaar kennen en bijvoorbeeld het pakket voor elkaar meenemen, zo ontstaat er mooi contact.” Ook de vrijwilligers hebben het gezellig. De totale club bestaat uit negentien vrijwilligers uit heel Westerveld. In verband met de huidige coronamaatregelen zijn er nu per keer vijf vrijwilligers aanwezig.

Aanmelden voor hulp

Via de website van de Voedselbank kunnen mensen zich aanmelden voor hulp. Aanmelden kan ook telefonisch. Greet licht toe: “Wanneer mensen aangemeld zijn wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Dit gebeurt allemaal telefonisch in verband met de huidige coronamaatregelen. Mensen moeten hiervoor wel een inkijk geven in hun financiën. Ik vermoed dat dat soms een drempel is voor mensen om zich aan te melden. Ik hoop vooral dat de mensen die het nodig hebben ons weten te vinden en zich aanmelden. We staan graag voor hen klaar. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Kinderen krijgen met Sinterklaas en met hun verjaardag altijd een cadeau.”