Interview met Khabat Cheikho, taalstage en werkervaringsplek bij Ambacht Noordwolde

Khabat is een man van 22 jaar die drie jaar geleden gevlucht is uit Syrië. Via het opvangcentrum Ter Apel in 2019 is hij uiteindelijk in Havelte terecht gekomen waar hij momenteel zelfstandig woont. Khabat gaat drie dagen per week naar het Drenthe College in Meppel om Nederlands te leren. Daarnaast heeft hij bij ‘Ambacht Noordwolde’ in Noordwolde een werkervaringsplek. Met deze plek kan Khabat, als statushouder, werkervaring op doen en de Nederlandse taal en cultuur beter leren kennen.

Het gesprek vindt plaats met de mobiele telefoon op tafel. Zijn vriendin spreekt net als Khabat Koerdisch en goed Nederlands en tolkt als dat nodig is. Khabat gaat nu ongeveer een jaar naar het Drenthe College. “Ik vind de Nederlandse les heel leuk, we hebben les van een aardige mevrouw in een groepje van ongeveer 10 personen. We gebruiken een boek, laptops en oefenen gesprekjes in het Nederlands.” Trots vertelt hij dat hij al boeken op A2 niveau kan lezen.

Ambacht Noordwolde

Voor wie niet in Nederland is opgegroeid is het Nederlands een tweede taal, dit wordt NT2 genoemd. Binnen NT2 wordt A2 gezien als het basisniveau dat je eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Als je niveau A2 hebt bereikt, kun je je met het Nederlands in eenvoudige, alledaagse situaties redden. Een taalstage, zoals Khabat volgt bij Ambacht Noordwolde, helpt om het Nederlands ook buiten de klas te oefenen. “Ik leer mensen kennen en praat in het Nederlands met collega’s. Zo leer ik nieuwe woorden”, vertelt Khabat. Op de telefoon laat hij een foto van een rieten mand zien. “Deze heb ik gemaakt in Noordwolde”. Een aantal statushouders komt elke week naar Ambacht Noordwolde als tussenstap naar de reguliere Nederlandse arbeidsmarkt. Ambacht Noordwolde is een alternatieve, maatschappelijk verantwoorde werkvoorziening, geschikt voor alle werkniveaus. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om op gestructureerde wijze, onder begeleiding, het mooie vak van rietvlechten te leren en te wennen aan het arbeidsproces. Sinds maart 2022 is er een samenwerking met gemeente Westerveld.

Werken in Nederland

Khabat: “Ik vind Havelte een mooi dorp, maar ik woon in een straat met veel ouderen en er is niet veel te doen. Ik zou graag dichter bij mijn ouders en broer in Doetinchem wonen. In een grotere stad, zoals Arnhem of Nijmegen, kan ik makkelijker andere jongeren ontmoeten. En een opleiding gaan volgen en daarna werk vinden.” Vanuit de gemeente wordt toegewerkt naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. En dat blijkt het meest haalbaar door een combinatie van leren (verkorte trajecten, maximaal Mbo niveau 4) en werken. “Ik wil graag met een opleiding starten in november” vertelt Khabat. Bij de vraag welke opleiding hij in Syrië heeft afgerond is de hulp van zijn vriendin nodig. Het blijkt niet eenvoudig om het schoolsysteem van Syrië te vergelijken met dat in Nederland. Khabat heeft in Syrië de middelbare school afgerond. Daarna volgde hij een opleiding, vergelijkbaar met Mbo niveau 4 in Nederland, in de richting zorg/ welzijn/ verpleging. De opleiding heeft hij nog niet kunnen afronden. “Door de oorlog, het vluchten en het in Nederland komen wonen is mijn interesse veranderd. Ik weet nu niet zo goed wat ik wil, maar ik wil wel heel graag een opleiding volgen aan het ROC en verder leren” vertelt Khabat enthousiast en gemotiveerd.

Protect children on te move

Zijn gedrevenheid blijkt ook wel uit zijn deelname aan een meeting van parlementariërs en medewerkers van het Nederlandse consulaat in Zagreb (Kroatië) over de problemen waar, met name jongere, vluchtelingen mee te maken krijgen. Khabat: “Ik wil andere jongere vluchtelingen graag helpen door over mijn eigen ervaringen als jonge(re) vluchteling te praten. Het was ook een hele mooie ervaring om dit te kunnen doen.”

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden bij Ambacht Noordwolde? Kijk dan op de website www.ambachtnoordwolde.nl of bel met de gemeente Westerveld op 14 0521 of mail naar info@gemeentewesterveld.nl

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders binnen twee weken aan een gemeente. Het COA zoekt daarbij naar een gemeente waar de statushouder de beste kans heeft om in te burgeren in Nederland. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. Dat kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen. Als een statushouder vanuit het asielzoekerscentrum in een gemeente gaat wonen en nog geen werk heeft kan hij/zij een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Als de consulent Werk & Inkomen van de gemeente inschat dat de statushouder nog niet klaar is om de reguliere arbeidsmarkt te betreden, krijgt hij/zij begeleiding gericht op tussenstappen naar werk (of maatschappelijke participatie). In Westerveld wordt zo’n tussenstap aangeboden bij Ambacht Noordwolde.