Interview met ervaringswerker armoede en schulden: Karin van Iterson

Per 1 oktober 2020 is Karin van Iterson ingehuurd vanuit ‘Sterk uit Armoede’ naar de gemeente Westerveld. Karin gaat hier in elk geval voor een jaar aan de slag als ervaringswerker armoede en schulden. Haar functie is nieuw. De functie voor een ervaringswerker armoede en schulden is ontstaan omdat er behoefte was aan een contactpersoon tussen de inwoner en de professional.

Karin vertelt over haar werk: “Ik ben ervaringswerker armoede en schulden. Vanuit deze baan help ik mensen met het aanvragen van schuldhulpverlening, het verkrijgen van bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en het invullen van papierwerk. Mensen kunnen mij altijd bellen met vragen. Mijn functie is eigenlijk een inwoner in contact brengen met medewerkers van de gemeente of andere instanties. Ik ondersteun mensen graag om het juiste te bereiken. Ik werk daarvoor veel samen met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de beleidsmedewerker van de gemeente Westerveld die zich bezig houdt met de participatiewet en met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente.

Goed inleven vanuit eigen ervaring

Ik heb zelf het WSNP (Wettelijke Sanering Natuurlijke Personen) doorlopen, in de volksmond ook wel het schuldsaneringstraject genoemd. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik mij goed inleven in mensen die te maken hebben met armoede en schulden. Ik had een goed betaalde baan en deze ben ik verloren, waardoor ik in de bijstand terecht kwam. Ik schaamde me en ik had het gevoel dat ik mijzelf moest verdedigen. Het voelde als falen. Ik was mij er niet van bewust dat ik mijn huur- en zorgtoeslag had moeten aanpassen. Hierdoor ontstond een schuld. Ik kon mijn huur en vaste lasten nog betalen, maar de andere kosten liepen op. Onder andere door een lening die ik nog moest afbetalen. Ik maakte mijn post niet meer open en ik was bang voor deurwaarders aan de deur. Uiteindelijk heeft mijn neef gezegd dat ik toch echt hulp moest zoeken. Toen heb ik hulp gevraagd bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Het schuldtraject werd gestart met uiteindelijk het doorlopen van de WSNP. Het WSNP heb ik in 2015 met goed resultaat afgesloten. Toen kon ik met een schone lei beginnen.
Ik ben na het afsluiten van het WSNP anderhalf jaar vrijwilliger geweest bij het project ‘In eigen hand’ van de gemeente Steenwijkerland. Van daaruit ben ik begonnen aan de opleiding ‘Maatschappelijke zorg, sociaal agogisch werk, begeleider van specifieke doelgroepen, met als keuzedeel ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Deze opleiding heb ik in 2020 succesvol afgerond waardoor ik kon starten in deze nieuwe functie, een functie die mij op het lijf geschreven is! Want behalve dat ik mij goed kan inleven vanuit mijn eigen ervaring, vind ik het ook gewoon ontzettend leuk werk. Ik zet mij graag in voor anderen zodat ook zij hun financiële doelen kunnen bereiken.

Generatiearmoede en sociale uitsluiting

Tijdens mijn opleiding heb ik ervoor gekozen om mij te verdiepen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Ik kom niet uit generatiearmoede, maar ik snap het wel. In mijn jeugd is er altijd geld geweest. Toen ik 18 jaar werd, is mijn moeder gescheiden van haar tweede man. Dit heeft voor haar grote financiële gevolgen gehad, wat uiteindelijk ook effect had op mij. Ik bleef maar geld uitgeven want ik snapte niet dat ik mijn uitgavenpatroon moest aanpassen naar wat ik verdiende. Daarbij ondersteunde ik mijn moeder ook financieel.
Waar ik zelf heel erg tegenaan ben gelopen, is dat mensen met andere ogen naar je kijken. Ik sloot mijzelf bijvoorbeeld heel erg af, ik leefde in mijn schulp omdat ik financieel beperkt werd. Ik kwam bijvoorbeeld vaak met smoesjes om niet mee uit eten te hoeven met vrienden. Vrienden waren ook niet altijd volledig op de hoogte. Ik vond het erg moeilijk om het achterste van mijn tong te laten zien. Mijn moeder was ook een veelgebruikt excuus, dan zei ik dat ik niet kon omdat ik naar haar toe moest. Mijn vriendenkring werd zo steeds kleiner. Uiteindelijk waren er maar een paar die volledig op de hoogte waren van de situatie.

Keuzes maken

Tijdens het hele schuldhulptraject maak je keuzes, vanaf het zoeken van hulp totdat je de financiële problemen te boven bent. Die keuzes zijn niet altijd oké. Dat zijn mijn keuzes ook niet geweest. Niet voor mijn naasten en ook niet voor mijn kind. Mijn dochter mopperde bijvoorbeeld vaak op me, omdat ik er voor koos om te blijven roken. Ik had dat geld toen ook goed kunnen gebruiken om het leven voor ons samen iets leuker en makkelijker te maken. Inmiddels ben ik gestopt met roken. Ik zie nu in dat ik mijn kind hierin tekort heb gedaan. Voor mij kwam dat inzicht pas tijdens mijn opleiding. Sinds ik gestopt ben, nu twee jaar geleden, maak ik elke dinsdag €25,- over naar mijn spaarrekening.

Kom uit je schuld

Armoede of het krijgen van schulden, kan echt iedereen overkomen. Kom je in zo’n situatie terecht? Dan is mijn advies; trek op tijd aan de bel. Dat is iets wat ik heel moeilijk vond, maar door contact met de juiste instanties ben ik wél uit de financiële problemen gekomen. Omdat ik mijn ervaring graag wil delen, doe ik mee aan de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’. Op de website www.komuitjeschuld.nl staan de verhalen van de mensen uit de campagne en staan er tips voor mensen met geldproblemen of mensen die hulp willen bieden.

Tot slot, heeft u nog vragen naar aanleiding van mijn verhaal? Bel 14 0521 of stuur een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl en vraag naar mij! Ik sta voor u klaar en ik geef graag advies.''