Gesprekstafels van de Commissaris van de Koning

Op dit moment vinden er naast de pilot duurzame bollenteelt gesprekken plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris van de Koning Drenthe mevrouw J. Klijnsma.

Heeft u vragen over deze gesprekken of over de uitkomsten hiervan, dan kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe via www.provincie.drenthe.nl/contact/