Informatie over programma duurzame bollenteelt Drenthe

Van 2021 tot en met 2023 was de gemeente Westerveld één van de landelijke proefgebieden om stappen te zetten richting een duurzame bollenteelt.

In het programma werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de lelieteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Door middel van experimenten op praktijkschaal en meerjarige proeven testen we nieuwe methodes en systemen die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting. Omwonenden en organisaties worden nauw betrokken bij de resultaten en regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang.

Meer informatie over dit project vindt u op www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl.