Meldpunten gewasbeschermingsmiddelen

Een aantal meldpunten waar u terecht kunt met vragen en of zorgen over gewasbeschermingsmiddelen.

Boeren, tuinders en loonwerkers hebben bijvoorbeeld een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten daarvoor een opleiding volgen en examen doen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht. Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wettelijk zijn er eisen gesteld rondom het gebruik van spuitapparatuur. Zo mag spuitapparatuur niet gebruikt worden bij een windsnelheid groter dan 5 meter per seconde (ongeveer windkracht 3) bij neerwaartse bespuiting gemeten op twee meter hoogte. Wanneer er bespuiting plaats moet vinden om een teeltbedreigende situatie af te wenden, dan mag dat bij een hogere windsnelheid. Uiteraard mag er alleen worden gespoten met toegestane middelen. Indien u de indruk heeft dat de agrariër niet aan deze regels voldoet kunt u contact opnemen met de NVWA, de NVWA is hierin het bevoegd gezag.

De gezondheidsraad heeft zich gebogen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat onderzoek heeft geleid tot het advies om een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Dit blootstellingsonderzoek is inmiddels uitgevoerd. U kunt de resultaten van het verkennend gezondheidsonderzoek en het blootstellingsonderzoek van het RIVM vinden op: www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl Heeft u vragen met betrekking tot uw gezondheid in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen? Neem contact op met GGD Drenthe of uw huisarts.

Afdekken afvalhopen

Vanaf maandag 1 maart 2021 moeten bloembollentelers die azolenhoudende gewasbeschermingsmiddelen voorschriften volgen die zijn vastgelegd in een protocol. Deze maatregelen heeft het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 25 februari 2021 bekend gemaakt. Meer informatie en een verwijzing naar het protocol kunt u vinden op de website van het Ctgb.