Praktijkproef akkerranden

In 2020 heeft Agrarische Natuur Drenthe (AND) een praktijkproef in de gemeente Westerveld uitgevoerd, in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en gemeente Westerveld. De hoofdvraag in deze praktijkproef was: "Kun je door perceelinrichting de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via drift en uitspoeling verminderen?"

In de praktijkrproef is er op twee locaties met (hoge en lage) akkerranden geëxperimenteerd. Het doel was om ervaring op te doen met de aanleg en onderhoud van deze maatregelen. Om inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen, zijn er op één locatie metingen gedaan naar stoffen in het water en aaltjes. Daarnaast is er een enquête opengesteld voor inwoners van de gemeente Westerveld om hun mening te peilen m.b.t. de uitstraling van de verschillende akkerranden.

De resultaten van de praktijkproef zijn te bekijken op de website van de AND.