Rapport 'Uitgesproken'

Gemeente Westerveld heeft mede namens de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met de provincie Drenthe op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbeschermingsmiddelen. Hierin werd door het RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO).

Aansluitend op deze bijeenkomst is besloten om in een bestuurlijk overleg (waarin de verschillende overheidslagen vertegenwoordigd zijn), mogelijke oplossingen te verkennen voor deze brede problematiek. Als eerste is gezamenlijk met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek, met als doel: beter inzicht te krijgen in de problematiek rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zorgen van omwonenden daarover. De uitkomsten van de verkenning zijn verwoord in het rapport Uitgesproken (PDF - 190 kB).

Het verkennende onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV en uitgevoerd door mevrouw Marga Kool (oud-dijkgraaf, oud-gedeputeerde en publiciste) en mevrouw Martha Buitenkamp (project en procesbegeleider vanuit haar bureau Anatis).