Regionaal Onderzoek Lelieteelt

In 2020 is er door de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) onderzoek gedaan naar resistente leliesoorten. Dit onderzoek werd gefinancierd door de donateurs van stichting ROL, het landelijke leliefonds vanuit de sector (KAVB) en door de gemeente Westerveld. Uit het onderzoek blijkt dat door te kiezen voor resistente leliesoorten er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze soorten te telen.

Het doel van het onderzoek was om lelietelers een beter inzicht te geven in de keuze van de soort geteelde lelie, waarbij een goed verkoopbaar product kan worden geteeld met geen, of met zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. De teler wordt hierdoor gestimuleerd om meer robuuste soorten lelies te telen.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van 2020 is dat het gebruik van vuurresistente cultivars een behoorlijke middelenbesparing oplevert. Het onderzoek heeft een positieve bijdrage gehad in de kennis rondom resistente leliesoorten. Deze kennis wordt gedeeld met de telers zodat zij hier gebruik van kunnen maken.

Onderzoek 2021

In 2021 heeft er vanuit Stichting ROL een vervolgonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek richt zich op het verder in kaart brengen van de soorten en afzetmogelijkheden. Niet alleen de ziektegevoeligheid bepaald of een soort geteeld wordt, ook de prijs van het plantgoed, en de vraag vanuit de handel zijn bepalend. Vanuit het vervolgonderzoek worden in 2021 en 2022 de resultaten van de verkoop gemonitord. De sector kan, als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er ook afzet is voor dit product, tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de ROL.