Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Met verschillende programma’s werken we in de gemeente aan het behoud van de natuur en het landschap.

De provincie Drenthe werkt momenteel aan het provinciaal programma landelijk gebied. Dit gaat ook iets betekenen voor iedereen in de gemeente Westerveld. In de loop van 2023 wordt er meer bekend wat de opgave voor onze gemeente betekent. Wilt u meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Provincie Drenthe

Programma Natuurlijk Platteland (PNP)

Vanuit het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) wordt er door de provincie Drenthe, samen met partners, al gewerkt aan de aanpak voor natuur. Meer informatie over deze projecten in onze gemeente kunt u vinden op de website van de Provincie Drenthe