De wolf in de gemeente Westerveld

De terugkeer van de wolf in de gemeente Westerveld zorgt ervoor dat een deel van onze inwoners zich ongerust maakt en onveilig voelt. Lees hier meer over wat de gemeente doet.

Helaas kan de gemeente in veel gevallen de zorgen van de inwoners niet helemaal wegnemen.  

Wat kan de gemeente doen? 

Op het gebied van openbare orde en veiligheid mag u van de burgemeester verwachten dat hij alles doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de inwoners van de gemeente Westerveld te beschermen. 

Echter, op het gebied van faunabeheer, schades en de beschermde status van de wolf hebben wij als gemeente geen bevoegdheden. Deze  liggen onder meer bij de provincie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese commissie. Wij hebben als gemeente regelmatig contact met de provincie om de zorgen die er in de samenleving zijn en de vele aanvallen kenbaar te maken. 
Vanuit deze contacten is op 3 oktober 2022 een gezamenlijke bijeenkomst over de wolf georganiseerd in het gemeentehuis in Diever. Tijdens deze bijeenkomst konden zowel de aanwezigen, als de toehoorders online, hun zorgen uiten en vragen stellen. De bijeenkomst is terug te kijken via de link op onze website. 

Het onderwerp ‘wolf’ staat ook bij de provincie hoog op de agenda. Provinciale staten heeft een motie over de beheersbaarheid van de wolf aangenomen. De provincie Drenthe onderzoekt naar aanleiding van deze motie of en welke mogelijkheden ze heeft om hier iets aan te doen. Inmiddels zijn er door diverse partijen Kamervragen gesteld aan de minister van LNV over de situatie in Drenthe en met name onze gemeente. 

Ook heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Westerveld op 25 oktober jl. een brief gestuurd aan minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college haar zorgen  over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast verzoeken ze dringend met snelle oplossingen te komen. U leest de brief hier. 

Bescherming vee

Om dierhouders de gelegenheid te geven hun vee te beschermen, gedoogt gemeente hekken die hoger zijn als landelijk is toegestaan en die worden gesubsidieerd vanuit de provincie om dieren te beschermen. 
Vanuit de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe, de zogenoemde wolvencommissie, worden er momenteel praktijksessies voor schapen- en geitenhouders georganiseerd, hoewel schade door wolven zich niet beperkt tot deze dieren, maar wel hoofdzakelijk treft. De wolvencommissie Drenthe staat positief tegenover een vergoedingsregeling voor alle wolf-gevoelige dieren. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw interprovinciaal wolvenplan door de provincies in Nederland.

De wolvencommissie Drenthe is momenteel in overleg met vertegenwoordigers van de hippische sector en de melkveehouderij. Op basis van de uitkomsten wordt er gekeken naar specifieke adviezen en bijeenkomsten voor andere diersoorten. In de tussentijd adviseren de gemeente, de provincie en de wolvencommissie alle dierhouders in wolvengebied om passende maatregelen te treffen. 

Veelgestelde vragen

Op de website van de provincie vindt u een overzicht van veelgestelde vragen op het gebied van schade, schade voorkomen, ecologie, wolf en mens en beleid en organisatie.