Incident wolf Wapse

Op 9 juli 2023 werd de loco-burgemeester van onze gemeente gebeld dat er een schapenhouder was aangevallen door een wolf.

Hierop is hij direct naar de plek van het incident gegaan. Hij heeft vervolgens, na ruggespraak met politie en burgemeester Jager, opdracht gegeven om de wolf te laten afschieten. Dit besluit is genomen op basis van de Politiewet en de Gemeentewet, vanwege de handhaving van de openbare orde.

De aanval betrof een schapenboer uit Wapse die probeerde zijn schapen te beschermen tegen een verdere aanval van de wolf. De wolf had al enkele schapen aangevallen en liep nog binnen de afrastering van zijn terrein. Toen hij de wolf probeerde te verjagen, werd hij gebeten door de wolf en liep hij verwondingen op aan zijn arm. De schapenhouder is in het ziekenhuis behandeld en inmiddels weer thuis. 

Burgemeester Rikus Jager: “We zijn erg geschrokken van het incident. Op het moment dat we gebeld werden, moesten we als bestuur snel handelen omdat de veiligheid van mensen in het geding was. De wolf heeft een mens aangevallen, dat is de doorslag geweest voor ons besluit.”

De wolf is diezelfde ochtend voor onderzoek afgevoerd. Wij hopen dat de schapenboer geen blijvend letsel aan het incident overhoudt.