Meer informatie

Hieronder vindt u een overzicht van websites waarop u meer informatie kunt vinden over de wolf in Nederland, als ook waar u schade kunt melden en subsidie voor preventieve maatregelen kunt aanvragen.

Vanuit de overheid
  • Provincie Drenthe

Op de website van de provincie vindt u ook een overzicht van veelgestelde vragen op het gebied van schade, schade voorkomen, ecologie, wolf en mens en beleid en organisatie. 

Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook geeft de commissie voorlichting aan schapenhouders.

Wilt u meer advies over het plaatsen van een wolfwerende afrastering? Neem dan contact op met wolvenconsulent Jaap Mekel van Mekelogisch Beheer.

Schademelding
Wolvenwaarneming

Melding wolvenwaarneming

Om een goed beeld te krijgen van de vestiging van wolven in Nederland verzoekt het team van Wolven in Nederland waarnemingen van wolven zo snel mogelijk door te geven.

Preventieve maatregelen

Brochure BIJ12 ‘bescherming van vee tegen wolven’

Paarden beschermen tegen de wolf
Kuddebeschermingshonden (PDF - 114 kB)
Overige informatie

LTO, ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders

Platform Kleinschalige schapen- en geitenhouders
Natuurmonumenten