Subsidie wolfwerende rasters

Houders van hoefdieren in heel Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters.

Provincie Drenthe stelt hiervoor € 400.000,- beschikbaar. Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking. Met terugwerkende kracht (vanaf 3 oktober 2022) mogen ook houders van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels (en kruisingen hiervan) en alpaca’s subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wolfwerend raster. Aanvragen kunnen vanaf 1 april ingediend worden, mogelijk eerder.

Met de subsidie ‘Voorkomen schade door wolven 2023’ komt de provincie tegemoet in de kosten van wolfwerende afrastering. De subsidieregeling loopt door tot 2025 en bedraagt maximaal € 20.000,-- per dierhouder. Hiermee wil de provincie dierhouders in heel Drenthe stimuleren om hun hoefdieren of landbouwhuisdieren te beschermen tegen aanvallen van wolven door het plaatsen van wolfwerende afrastering.

Terugkijken webinar over subsidiemogelijkheden

Op 27 maart 2023 organiseert de gebiedscommissie wolf in samenwerking met de provincie Drenthe een webinar over subsidie voor wolfwerende rasters voor de paardenhouderij. Het webinar is gratis te bekijken via het provincie-kanaal op YouTube. Meer informatie vind u op de website van de provincie Drenthe.

Monitoring geïntensiveerd

Naast de uitbreiding van de subsidie, is ook de monitoring van de wolf geïntensiveerd. Dit is nodig omdat er een wolvenpaar gevestigd is in het grensgebied Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland en dit paar afgelopen zomer welpjes kreeg. Ook elders in Drenthe is er meer inspanning nodig om aan de monitoringsopgave te voldoen nu het aantal wolven dat voor kortere of langere tijd in Drenthe aanwezig is, toeneemt. Voor de monitoring is aanvullend budget nodig voor de aanschaf van middelen en de verwerking van uitkomsten. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks een structureel bedrag van € 25.000,- beschikbaar.

Meer informatie

Bent u houder van hoefdieren of landbouwhuisdieren in de provincie Drenthe en wilt u meer weten over de preventie van wolvenschade? Dan kunt u contact opnemen met de wolvenconsulent Jaap Mekel, via info@mekelogischbeheer.nl. De wolvenconsulent adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies. Of kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de provincie Drenthe